Kauçuk ve Lastik Reçineleri

Güçlendirici (Reinforcing) Reçineler

Güçlendirici reçineler, bir metilen sağlayıcı varlığında; örneğin hekzametilentetramin (HMTA), kendiliğinden kondenzasyon reaksiyonu gösteren reçinelerdir. Güçlendirici reçinelerin performansını ve kauçuk içerisindeki çözünürlük ve dağılımını arttırmak için katkı olarak doğal bileşikler (tall yağı, hint fıstığı kabuğu yağı vb) kullanılabilmektedir.

Çukurova Kimya’nın güçlendirici reçinelerinde kullanılan modifikasyon ajanları olan doğal bileşikler, kürleşmiş reçineye esneklik sağlamaktadır. Bu da son kauçuk ürününün dinamik ve kimyasal özelliklerini geliştirmektedir. Kauçuk-metal ve kumaş-kauçuk veya kauçuk katmanları arası bağlanmanın güçlenmesi için kullanılan bu reçineler, kullanıldığı kauçuğun yırtılma direnci, ilk yırtılma direnci, aşınma direnci özelliğini arttırarak, ürünlerde daha iyi sertlik, azaltılmış sıkıştırma ile daha iyi dayanıklılık, ısı, yağ ve çözücü direnci vermektedir.

Bu reçineler ile güçlendirilmiş kauçuk bileşikleri, tahrik kayışları üzerindeki dişler, taşıyıcı bantların ve makaraların yüzey katmanları ve otomobil lastiğinde daha yüksek sertliğin gerekli olduğu parçalar gibi birçok farklı uygulamada kullanılmaktadır.

Bu gruptaki reçineler, metilen sağlayıcısı (HMTA) ilaveli toz ya da ilavesiz olarak pul/pastil şeklinde üretilebilmektedir.

Ürün Kullanım AvantajlarıÜrün Kullanım Avantajları

  • Kauçuğun işlenebilirliğini arttırır.
  • Vulkanize kauçuğun aşınma direncini yükseltir.
  • Vulkanize kauçuğun sertlik ve çekme direncini destekler.
  • Vulkanize kauçuğun ısıl direncinin gelişmesine yardımcı olur.

Kürleştirici (Curing) Reçineler

Isıyla reaktivite gösterecek şekilde tasarlanmış olan kürleştirici reçineler, özellikle bütil kauçuk hamurunun vulkanizasyon işleminde kürleşme performansını arttırmak için kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra bütil kauçuk ile nitril, doğal kauçuk ve polikloropren kauçuklarının harmanlarında da kullanılabilmektedir.

Günümüzde en çok kullanılan, en ucuz ve en eski kauçuk kürleştirme/vulkanlaştırma metodu sülfür içerikli kimyasalların kullanılmasıdır. Kürleştirici ajan olarak fenolik reçinelerin kullanılması diğer metotlara göre avantajlar sağlamaktadır. Sülfür varlığında kürleştirme yapıldığında kauçukta karbon-sülfür bağları oluşurken fenolik reçine ile kürleştirme yapıldığında ise karbon-karbon bağları oluşmaktadır. Karbon-karbon bağları özellikle yüksek sıcaklıkta neme maruz kalınması durumunda karbon-sülfür bağlarına göre hidrolize karşı çok daha dayanıklıdır. Sülfür ile kürleme teknolojisi ile kürleştirilen kauçukta, çapraz bağ yoğunluğu maksimum seviyeye çıktıktan sonra karbon-sülfür bağlarının parçalanma reaksiyonu görülmektedir. Fenolik reçine ile kürleştirilen kauçuklarda ise tersine reaksiyon çok daha yavaş şekilde gerçekleşir ve bu özelliği ile bazı özel uygulamalarda önem kazanmaktadır.

Bu gruptaki reçineler halojen içeren elastomerler ve metal klorür katalizörleri ile beraber kullanılmaktadır. Bu reçinelerin kullanımı ile vulkanize bütil kauçuklar; kurumaya, yüksek ısı ve basınca karşı dirençli, çiçeklenmeyen, lekelenmeyen ve yüksek modülüs değerlerine sahip ürünler haline gelmektedir.

Yapışkanlaştırıcı (Tackifying) Reçineler

Yüksek yapışma seviyeleri gerektiren otomotiv lastiklerinin ve mekanik kauçuk ürünlerinin katmanlı üretilmesi sırasında katmanlar arası yapışkanlaştırıcı olarak kullanılması için geliştirilmiş, alkil fenolik tabanlı yağda çözünen reçinelerdir. Bu tip reçineler birçok sentetik kauçuk ve doğal kauçuk harmanları ile uyumludur.

Günümüz teknolojisi ile artan sentetik kauçuk performansları doğal kauçuğun yerini almaktadır. Ancak doğal kauçuğun en büyük özelliği olan katmanları bir arada tutma kabiliyeti sentetik kauçuklarda doğal kauçukta olduğu kadar kuvvetli değildir. Bu sebeple Çukurova Kimya Ar-Ge uzmanları tarafından yapışkanlaştırıcı reçineler kauçuk hamurunun katmanları arasında kuvvetli bir bağa ihtiyaç duyulan uygulamalar için tasarlanmıştır.
Otomotiv lastiği, konveyör bant, kauçuk esaslı hortum, astar, paspas, levha, kumaş astarlı kauçuk ve kauçuk yapıştırıcılar gibi farklı ürünlerin üretiminde kullanılan kauçuk hamurlarında yapışkanlaştırıcı reçineler kullanılmaktadır.

Alkil fenolik novolak grubuna giren yapışkanlaştırıcı reçineler, kauçuk hamuruna istenilen oranda katılarak kullanılmaktadır.

Ürün Kullanım AvantajlarıÜrün Kullanım Avantajları

  • Yüksek ilk yapıştırma ve gelişmiş yapışkanlaştırma devamlılığı
  • Gelişmiş ısı ve nem performansı
  • Düşük girdi seviyelerinde bile diğer reçinelere göre aynı seviyede yapışkanlaşma
  • Proses yardımcı malzemesi olup son ürüne negatif etkisi yoktur.

Yapıştırıcı (Adhesive) Reçineler

Yapıştırıcı reçineler ısıyla aktive olacak şekilde formüle edilmiş, neopren, kloropren ve diğer elastomer bazlı yapıştırıcılar ile uyumlu olarak sentezlenmektedir. Bu reçineler kauçuk bazlı yapıştırıcılara düşük başlangıç viskozitesi ve viskozite kararlılığı vermektedir. Yeşil yapıştırma, açılma zamanı ve yapıştırma kuvveti gibi parametreler dikkate alınarak bu yapıştırıcı reçineler üretilmektedir.

Aromatik hidrokarbon, ester ve keton gibi çözücülerde çözünebilen bu reçineler, kauçuk bazlı yapıştırıcılar, döşeme, ayakkabı, deri, otomotiv yapıştırıcıları, tel emaye, kaplama ve cila gibi alanlarda kullanılmaktadır.

Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda düşük monomer içerikli ve farklı yumuşama noktalarında ürünler üretilmektedir.