Kum Kaplama Reçineleri

Kum kaplama reçineleri kabuk dökümde “Shell Molding” veya “Croning” prosesinde kullanılan, reçine kaplanmış kum üretiminde silika kumunu kaplamak için geliştirilmiş düşük fenol içeriğine sahip reçinelerdir. Bu tip reçineler pul/flake ya da damla/pastil şeklinde olabildiği gibi sıvı formda novolak reçineler şeklinde de olabilmektedir.

Kabuk döküm prosesi genelde, detaylı döküm parçalarının ve yüksek yüzey kalitesi gerektiren parçaların üretiminde tercih edilmektedir. Kabuk döküm yönteminde yüksek dayanıma sahip kalıp sayesinde, karmaşık parçalar kusursuz dökülebilmektedir. Reçine kaplanmış kum, kabuk döküm yönteminin temelini oluşturmaktadır. Kumu kaplamak için kullanılan reçine ise bu noktada büyük önem taşımaktadır.

İdeal Kullanım Reçetesi

Sıcak kaplama yöntemi      : Yıkanmış ve kurutulmuş silika kumu 120-150 ºC ‘ye ısıtılır ve fenolik novolak reçine kuma oranla % 1-5 oranında eklenir. Eriyen reçine kum tanelerine sarılır ve kum kaplanır. Sonrasında ise son kürleşme için HMTA reçineye oranla % 15-20 arasında sulu çözelti olarak eklenir. Ayrıca akışkanlığı arttırmak için kalsiyum stearat katılır.

Ilık kaplama yöntemi          : Reçine metanol ve su içerisinde çözelti olarak kullanılır. Bu yöntemde ise ilk önce toz halinde HMTA kuma eklenir ve kum 60-90 ºC’ye ısıtılır. Sonrasında alkol içerisinde çözülmüş reçine kuma eklenir ve kum kaplanır. Bu sırada karıştırıcıya sıcak hava üflenerek çözücü alkol ve suyun uçması sağlanır. Kum kaplama son olarak kalsiyum stearat eklenmesi ile tamamlanır. 

Kum Kaplama Reçinelerinin Kullanım AvantajlarıKum Kaplama Reçinelerinin Kullanım Avantajları

  • Çevre dostu formülasyon
  • Düşük serbest fenol / formaldehit içeriği
  • Düşük emisyon değerine sahip olması
  • Kaplama ve döküm sırasında daha az koku salınımı
  • Mükemmel kum akışkanlığını sağlaması
  • Soyulma (peel back) dayanımı yüksek performans özellikleri