Havada Sertleşen Kalıp ve Maça Yapıştırıcıları

Havada Sertleşen Kalıp ve Maça Yapıştırıcıları
TANFIKS™

Dökümhanelerde maça ve kalıp hazırlama hatlarında kullanılması amacı ile soğuk yüzeyler için geliştirilmiş, silikat bazlı döküm yapıştırıcılarıdır. Her türlü kum yüzeyi üzerinde kullanılabilmektedir. Uygulama sonrası 10 dakika içerisinde kürleşmesini tamamlayan farklı akışkan formlarda müşteri kullanımına sunulmaktadır.

İlgili maça ve kalıp yüzeyleri üzerine veya arasına ince bir tabaka halinde uygulandığında sert, sıkı bir şekilde yapışan inorganik bir bağ oluşturarak sertleşmektedir.

Ürün Akışkanlık Sertleşme Zamanı
(20°C, dakika*)
Saklama Koşulları
(25°C, ay)
Önerilen Uygulama Alanı
TANFIKS RS Yüksek ≤ 5 6 Kalıpların yapıştırılmasında kullanılan kendiliğinden sertleşen tutkallardır.
TANFIKS T Normal ≤ 10 6 Maça ve kalıpların yapıştırılmasında kullanılan kendiliğinden sertleşen tutkallardır
TANFIKS M Düşük ≤ 10 6 Kalıpların yapıştırılmasında kullanılan kendiliğinden sertleşen tutkallardır
!
(*) Standart ürün test verileri referans alınmıştır.

Sıcaktan Sıcağa Maça Yapıştırıcıları

Şelkum maçalarının ve kabuk kalıplarının sıcaktan sıcağa yapıştırılması için formülize edilmiş özel yapıştırıcılardır. İçeriğinde bulunan fenolik bazlı reçineler ve refrakter dolgular ile üretilen bu yapıştırıcılar, kaplanmış kum proseslerinde üretilen maçaların yapıştırılmasında özel olarak tercih edilmektedir.

Maça sandığından çıkan sıcak maçalara ve kabuk kalıplara hızlı bir şekilde uygulanabilmektedir. Uygulama esnasında akışkanlığını kaybetmeden, uygulayıcıya yeterli çalışma zaman tanımaktadır.

Uygulandıktan 90 saniye içerisinde kürleşme sağlayarak, birleşme hattında oluşabilecek metal erozyonlarını ortadan kaldıran güçlü bir ara yüzey oluşması sağlanır.

Uygulandıktan 90 saniye içerisinde kürleşme sağlayarak, birleşme hattında oluşabilecek metal erozyonlarını ortadan kaldıran güçlü bir ara yüzey oluşması sağlanır.

Ürün Uygulama Bomesi
(Be°)
Sertleşme Zamanı
(20°C, saniye*)
Saklama Koşulları
(25°C, ay)
Önerilen Uygulama Alanı
SSY 135 - 05 25 - 45 Maks. 90 4 Yüzey sıcaklığı 180 - 250 ºC olan maça/kalıp yüzeyine uygulanmaktadır.
!
(*) Standart ürün test verileri referans alınmıştır.