Tarihçe

Çukurova Kimya Endüstrisi A.Ş., 1974 yılında fenol-formaldehit ve furan reçineleriyle birlikte ilgili katalizörleri, “Fordath / İngiltere Lisansı” altında üretmeye başlamış olup, o yıllarda furfural, furfuril alkol ve döküm reçineleri üreten Türkiye’nin öncü ve tek tesisidir.

1989 yılında, ülkemize ve dünyada yeni teknolojilerin gelişmesi ile birlikte döküm endüstrisine yönelik reçinelerin üretilmesi amacı ile “Borden Chemical UK Ltd." 'nin (şimdiki adı ile Hexion Specialty Chemicals) lisans anlaşmasını imzalayarak, esterlerle kürleşen alkali fenolik reçineleri üretmeye başlamıştır.

Şirket içerisinde gerçekleştirilen Araştırma ve Geliştirme çalışmalarıyla birlikte, 1991 yılında döküm sektörü için, ekzotermik ve izolasyon karakterli besleyici gömlek üretimine başlamış ve aynı yıl içerisinde alkali fenolik reçinelerde de önemli başarılar elde edilmiştir. Çukurova Kimya Endüstrisi zaman ile kazanmış olduğu deneyimli insan gücü ve teknolojik araştırma imkanları ile 1993 yılında endüstriyel fenolik reçinelerini geliştirmeye yönelik ilk sonuçlara ulaşmıştır.

1996 yılında Çukurova Kimya Endüstrisi ve Borden Chemical UK Ltd. (Hexion Specialty Chemicals) arasında yapılan döküm reçineleri lisans anlaşmasına, endüstriyel fenolik reçineler ile kalıp / maça boyaları üretimi içinde “Know-how” transferi ilave edilmiştir.

Günümüzde Çukurova Kimya Endüstrisi, tamamı kendi lisansı ve marka ismi altında üretime devam etmekte olduğu geniş ürün gamı ile global kalite standartlarına uygun ürünlerini dünya piyasalarına hizmet vermektedir.