Ar-Ge Merkezi

Çukurova Kimya Endüstrisi, yenilikçi vizyonu ve sektöre öncülük eden yaklaşımları ile rekabet gücünü arttırırken, kurulduğu günden beri Ar-Ge’ye önem vererek yatırımlarını bu doğrultuda yapan bir firma olmuştur. Bu kapsamda firmamız, global piyasalardaki rekabetçi gücünü artırmak, ihracat hedefleri doğrultusunda yeni fırsatlar yaratmak için katma değeri yüksek ve inovatif ürünler geliştirmeyi hedeflemiştir. Bu hedef doğrultusunda üniversite ve araştırma merkezleri ile koordineli olarak proje yürütmek, yeni teknolojileri öğrenme ve geliştirme konusunda öncülük etmek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 9 Haziran 2017 tarihinde “Ar-Ge Merkezi” olmaya hak kazanmıştır.

Çukurova Kimya Endüstrisi, söz konusu ürünlerde Türkiye’deki firmaların dışa bağımlılığının azalmasına katkı sağlamaktadır. Firmamızın Ar-Ge stratejilerinin temelini ulusal ve uluslararası konjonktürde müşteriler ile yapılan iş birlikleri ile yeni fikir ve ürün geliştirme çalışmaları oluşturur. Yüksek bilgi birikimine ve sektörel tecrübeye sahip olan profesyonel Ar-Ge ekibimiz, yeni ürün geliştirme çalışmaları ile katma değeri yüksek projelere imza atmaktadır. Ayrıca müşterilerimize sağlanan teknik destek hizmetleri ile sektörün ilerlemesine büyük katkılar sağlanmaktadır.

Üniversite - sanayi iş birliği (USİ) kapsamında açık inovasyon çalışmaları ve üniversitelerle iş birliği protokolleri sürdürülmektedir.

Ar-Ge ekibinin teknik yetkinliğini ve kalitesini artırmaya yönelik eğitimler verilmekte, bunlara ek olarak yüksek lisans ve doktora teşvik sistemi ile insan kaynağının farklı disiplinlerden araştırmacılarla zenginleştirilmesi hedeflenmektedir. Patent sayısı ve bilimsel yayınlara katılımın arttırılması adına teknolojik yol haritaları tanımlanmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır.