Kompozit Reçineleri

Çukurova Kimya kompozit reçineleri, kompozit sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmiş özgün formüller ile üretilen bağlayıcılardır. Alkol veya su bazlı olarak üretilen fenolik reçineler ısıyla veya katalizör yardımı ile kürleştirilebilmektedir. Kompozit reçineler beraberinde kullanıldığı fiber matrisi ile en yüksek uyumu sergileyecek şekilde özel olarak üretilmektedir.

Yüksek ıslatıcılıkta, yüksek karbon verimliliğinde, otomasyona/el kullanımına uygun, cam, karbon, aramit gibi elyaflar ile uyumlu olacak şekillerde üretilebilen bağlayıcılar, genel amaçlı yapı malzemelerinden uzay ve havacılık sektörü ihtiyaçlarına uygun malzemelerin yapımına kadar pek çok alanda kullanılabilmektedir.

Farklı asitler içeren sertleştiriciler ile kürleşme zamanı ayarlanabilen kompozit reçineler düşük fırınlama sıcaklıklarında kısa zamanda sertleşerek kompozit yapıyı bir arada tutmaktadır. Kürleşme sırasında mikro-boşluk oluşumu fenolik reçineler ile elde edilen kompozit malzemelerin kırılgan olmasına sebep olmaktadır. Daha sağlam yapılar elde etmek ve çapraz bağ yoğunluğunu artırmak için özel olarak geliştirilen Çukurova Kimya kompozit reçineleri, malzeme içerisinde minimum sayıda mikro-boşluk oluşturmaktadır.