Refrakter Kalıp ve Maça Boyaları

Uzun yıllar sonucunda kazanılmış deneyimler ve mühendislik alt yapısı ile Çukurova Kimya Refrakter döküm boyaları, ergimiş metalin kum kalıp içerisine dolumu esnasında kum-metal ara yüzeyinde oluşacak etkileşimlerin meydana gelmesini önlemektedir. Refrakter bariyer oluşturarak, döküm sonrası mükemmel yüzey kalitesini elde etmek amacı ile kullanılmaktadır. Bu avantajları ile işçilik maliyetlerini düşürürken aynı zamanda, üretim hızının artışına pozitif etkisi yadsınamaz.

Döküm sırasında kum-metal ara yüzeyinde kısa sürede oluşacak; termal şok ve metalostatik basınç ile birlikte, fiziksel etkileşimlerin ve kimyasal reaksiyonların meydana gelme riski mevcuttur. Bu durum döküm sonucunda yüzey kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bahsedilen olumsuzlukların minimize edilip önlenebilmesi için kalıp ve maça boyalarının kullanımı güvenilir bir çözüm yöntemidir.

● Boyanın iyi şekilde süspanse olarak tekrar karıştırılabilme kabiliyetinin yüksek olması gerekir.

● Proses içerisinde uygulanabilirliği kolay olmalıdır.

● Kalıp ve maça yüzeyinde kapatıcılığı iyi olmalıdır.

● Kurutma yöntemi sonucunda, parça yüzeyindeki boya katmanının kabarma, çatlama ve tozuma eğilimi göstermemesi gereklidir.

● Döküm metaline göre, ergimiş metal karşısında yeterli refrakter özellik sergilemelidir.

● Gaz geçirgenliği uygun olmalıdır.

● Tavsiye edilen stok süresi dahilinde boya, fiziksel, reolojik ve kimyasal özelliklerini korumalıdır.

● Uygun döküm tipine göre refrakterin belirlenmesi

● Uygulama metodu ve uygun ekipman seçimi

● Boya Formu seçimi (Uygulamaya hazır, premiks, pasta) 

● Alkol ya da su bazlı boyalar

● Kurutma metodu seçimi

● Ambalaj tipleri; (Y-konteyner, plastik bidon ve çelik varil vs.)

Çukurova Kimya alkol bazlı refrakter boyaları, gelişmiş refrakter karakteri ve döküm hatalarını engelleyen formülasyonu ile alkol bazlı çözgenler kullanılarak geliştirilmiştir. Çoklu yüzey uygulamaları için geliştirilmiş boya tipleri ile yüksek kaliteli kalıp-metal ara yüzey koruyuculuğu sağlanmaktadır.

Kullanım Kolaylığı

Alkol bazlı boyalar, uygulama kolaylığı açısından alev ile hızlı kurutma avantajları sağlar. Kurutma fırını gerektirmeyen, optimum alan kullanımı sayesinde yatırım maliyeti düşük olan boyalardır.

 

Hızlı Kurutma

Alkol bazlı boyalar, alev ile hızlı kurutma ve özellikle yerde kalıplama uygulamalarında avantaj sağlar. Nem kaynaklı döküm hatalarına sebebiyet verecek riskler minimum düzeye indirgenmektedir. Özel formülasyon girdileri ile boya yüzeylerinde yanma sonucu oluşacak isler en düşük seviyededir.

Donmaya Karşı Direnç

Refrakter kaplamalar, düşük sıcaklığa sahip zorlu iklimlerde özel solvent içeriği nedeniyle donmadan depolanabilmektedir. Donma noktası su bazlı boyalara kıyasla daha düşüktür.

 

Düşük Ekipman Maliyetleri

Kurutma fırını gibi yüksek elektrik ve makine teçhizat giderleri gerektirmeyen alkol bazlı boyalar, bu özellikleri sayesinde düşük işletme maliyetleri sergilemektedir. Büyük kalıp uygulamalarında ergonomik nedenlerden dolayı kolaylık sağlarlar.

Çukurova Kimya su bazlı refrakter boyaları, gelişmiş refrakter karakteri ve döküm hatalarını engelleyen formülasyonu sayesinde, su ile seyreltilerek uygulanmaktadır. Ekolojik karakteri yüksek döküm boyaları, hem çalışan sağlığını dikkate alan hem de doğal çevreye saygılı dökümhane sarf malzemeleridir.

Düşük Satın Alma Maliyetleri

Su bazlı boyalar içeriğindeki çözgen cinsi itibari ile en düşük satın alma maliyetlerine sahip boyalardır. Bu durum uzun vadeli yatırımlarda kullanıcılara düşük maliyetli üretim avantajları sağlar.

 

Yüksek Hacimli – Hızlı Üretim Prosesleri

Kurutma fırınları ile yüksek hacimli & seri döküm proseslerinde zaman ve işçilik masraflarını minimize ederken, fırınlama süreleri ve sıcaklık ayarları ile kontrol edilebilir bir proses imkanı sunmaktadır.

 

Alevlenmeyen Çözgen

Yanıcı ve parlayıcı çözgen içermediğinden, parlama riski yoktur. Alkol bazlı ürünler gibi kolaylıkla tutuşmaz, iş sağlığı ve güvenliği sebebi ile tercih edilmektedir. Taşıma ve stoklama şartları alkol bazlı boyalara kıyasla daha güvenlidir.

 

İnsan ve Çevreye Duyarlı İçerik

Toksik çözgen içermemekle beraber, düşük gaz salınımı değerlerine sahip olduğundan insan sağlığı açısından riskleri minimize etmektedir. Çevre dostu dökümhane uygulamalarında tercih sebebidir.