İnsan Kaynakları Politikası

Çukurova Kimya Endüstrisi A.Ş. olarak insan kaynakları politikasını insanın en önemli değer olduğu bilinci ile oluşturmuş olup, bölgesel ve genel istihdama önemli katkılar sağlamaktayız.

İnsan Kaynakları Politikalarımız;

• Kişilerin yetenek ve hedefleri doğrultusunda istihdam sağlamak

• Çalışanların özgelişimleri için uygun olanakların sağlanması

• Çalışan haklarının desteklenmesi ve geliştirilmesi

• İlham verici bir çalışma ortamı sağlamak

Şirket kültürümüzün ve temel prensiplerimizin tüm personelimiz tarafından benimsenmiş olması, tüm çalışanların kendilerini sürekli öğrenmeye ve gelişmeye açık tutmaları başarımızın temel kaynağıdır. Sosyal faaliyetler ile çalışanlarımızın birbiriyle ve şirketle kurduğu bağları güçlendirerek huzurlu ve sıcak bir çalışma ortamı sağlamak temel amaçlarımızdandır.

İnsan kaynakları politikalarımız sürekli geliştirilen ve güncellenen, dinamik bir yapıya sahiptir.