Kaplanmış Kumlar

Kaplanmış Kumlar
ŞELKUM ™

“Kabuk Kalıp” döküm yönteminde maça ve kalıp yapımında kullanılan kalıp malzemesidir. Genellikle silis kumunun fenolik reçine ile kaplanması ile üretilir. Sıcak model ile yapılan kalıplama sırasında kum üzerinde reçine kürleşerek belirli kalınlıktaki kabuk kalıbın elde edilmesini sağlar.

Diğer kum kalıba döküm yöntemlerine göre kabuk kalıplama metodunda boyut toleransı düşük ve yüzey kalitesi yüksek parçaların dökümünde tercih edilir. Daha yüksek verimlilik ve daha düşük iş gücü gereksinimi ile küçük ve orta boyuttaki parçaların dökümünde tercih edilmektedir.

Ürün Kullanım AvantajlarıÜrün Kullanım Avantajları

  • Yüksek boyut toleransı sağlar
  • Yüzey kalitesini artırır
  • Karmaşık, ince cidarlı kalıp ve maça imalatını mümkün kılar
  • Kalıplama için gerekli kum ve reçine miktarı düşüktür
  • Küçük ve orta boyuttaki dökümlerde tüm döküm alaşımlarında uygulanabilir
Ürün Tane Boyutu
(AFS)
Sıcak Çekme Dayanımı
(kgf/cm²)
Yanma Kaybı
(900°C, %)
Gaz Miktarı
(g/cm³)
Stok Süresi
(25 ºC, ay)
ŞELKUM 010 45 - 50 5 - 9 1,50 - 1,90 7 - 10 12
ŞELKUM 115 50 - 55 7 - 10 2,20 - 2,50 9 - 11 12
ŞELKUM 215 60 - 65 7 - 10 2,20 - 2,50 9 - 11 12
ŞELKUM 225 60 - 65 11 - 13 2,60 - 2,90 10 - 12 12
ŞELKUM 230 60 - 70 13 - 16 3,00 - 3,30 20 - 24 12
ŞELKUM 235 60 - 65 16 - 20 3,10 - 3,40 12 - 14 12
ŞELKUM 240 60 - 65 20 - 25 4,00 – 4,30 14 - 20 12
ŞELKUM 245 60 - 65 25 - 30 4,40 - 4,90 22 - 27 12
ŞELKUM 250 60 - 65 25 - 30 4,30 - 4,70 21 - 25 12
ŞELKUM 260 60 - 65 30 - 35 5,00 - 6,00 25 - 30 12
ŞELKUM 335 80 - 90 9 - 14 3,10 - 3,40 12 - 14 12
ŞELKUM 350 80 - 90 18 - 23 4,30 - 4,70 16 - 20 12
!
(*) Standart ürün test verileri referans alınmıştır.