Sıcak Kutu Reçine Sistemleri

Sıcak Kutu Reçineleri
FURASİN™ & FENOSET™

Çukurova Kimya Endüstrisi, döküm endüstrisinde elde ettiği kırk yılı aşkın tecrübesi ile geliştirdiği sıcak kutu reçine sistemleri, demir ve demir dışı döküme uygun proseslerde en yüksek performansı vermesi amacı ile tasarlanmıştır.

Enerjiyi dayanıma dönüştüren, kullanıcı dostu sıcak kutu reçinelerinin, maça hazırlama işlemi sırasında ortama yayılan gaz salınımı minimum düzeydedir. Minimum maça fire oranlarının yakalanmasını sağlayan formülasyonlar aynı zamanda döküm sonrası kalıp bozulmasını kolaylaştırarak, fazladan iş yükünü azaltmaktadır.

Her zaman en üst düzeyde performans sunan sıcak kutu reçine sistemleri maça pişirme süresini ve kürleşme sıcaklığını düşürerek enerjiden tasarruf edilmesine olanak tanımaktadır. Serter içerisinde bulunan aktif maddeler dayanım performansında oluşabilecek dalgalanmaları asgari düzeye indirerek maça dayanımı kaynaklı döküm hatalarının oluşmasını engellemektedir.

Yeni nesil Çukurova Kimya sıcak kutu serterleri içerisinde bulunan ve kullanım sırasında aktifleşen formaldehit yakalayıcı azotlu ya da azotsuz polifenolik katkılar, maça pişirme sırasında oluşabilecek gaz salınımını en az seviyeye düşürecek şekilde tasarlanmıştır.

FURASİN™ & FENOSET™ Reçine Sisteminin Kullanım AvantajlarıFURASİN™ & FENOSET™ Reçine Sisteminin Kullanım Avantajları

  • Isı uygulandıktan hemen sonra maksimum performans sağlar.
  • Gaz hatası ve sıcak yırtılmaya bağlı döküm hatası görünmez.
  • Demir ve demir dışı dökümlere uygun ürün çeşitliliği sunar.
  • Tüm sıcak kutu üretim sistemlerine kolay adaptasyon sağlar.
  • Döküm sırasında termal ve mekanik kararlılık sağlar.
  • Kükürt içermez, azot ve karbon içeriği çok düşüktür.
  • Döküm sonrası kolay dağılabilir.