İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Kuruluşumuz iş sağlığı ve güvenliğini olumsuz etkileyebilecek faaliyetlerini kontrol altına almak için;

  • Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve İSG risklerini azaltmayı,
  • Çalışanların iş ile ilgili yaralanmasını ve sağlığının bozulmasını önlemeyi ve iş yerlerinin sağlıklı ve güvenli olmasını sağlamayı,
  • Firmanın amacına, büyüklüğüne, bağlamına ve İSG risklerine ve fırsatlarının doğasına uygunluğunu sağlamayı,
  • Ziyaretçilerimizin ve şirketimizde faaliyet gösteren yüklenici firmaların çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili şartları yerine getirmeleri için gerekli önlemlerin almasını sağlamayı,
  • Çalışanların ve bulundukları yerde varsa, çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine ait performansını sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.