Çevre Politikası

Çukurova Kimya Endüstrisi A.Ş. bütün süreçlerinde çevre duyarlılığını temel öncelik olarak benimser. Kuruluşumuz çevreyi olumsuz etkileyebilecek faaliyetlerini kontrol altına almak için;

  • Çevreye gelebilecek etkileri daima önceden belirleyip bu etkileri minimize ederek gerekli önlemleri almayı,
  • Tasarımdan yaşam döngüsü çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin azaltılmasını,
  • Hammadde, doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmayı,
  • Müşterimiz ve tedarikçilerimiz dâhil tüm personelimizi çevrenin korunması konularında bilinçlendirmeyi,
  • Çevre ile ilgili ülkemizdeki yasal mevzuata ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymayı,
  • Çevre yönetim sistemine ait performansını sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.
Türkçe - TR English - EN
Kamu Bilgilendirmesi BEKRA KAMU BİLGİLENDİRMESİ