Bilgi Güvenliği Politikası

ISO 27001 bilgi güvenliliğiyle ilgili karşılaşılabilecek tehditlere karşı sistemimizin güvenliğini güvence altına alabilmek ve sistemin sürekliliğini sağlamak amacıyla;

  • ISO/IEC 27001 standardına uyumlu bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurarak işletmeyi,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal düzenlemelere ve sözleşmesel yükümlülüklere uymayı,
  • Bilgi varlıklarına yönelik riskleri yönetmeyi,
  • Bilgi güvenliği alanında sürekli iyileşmeyi,
  • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve sosyal yetkinlikleri geliştirecek etkinlikler gerçekleştirmeyi,
  • Kritik iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek, geçilemediği durumda hedeflenen kurtarma süresi içerisinde süreçlerimizi tekrar çalışabilir hale getirmeyi,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelere riayet etmeyi,
  • Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizin korunması sağlamayı hedefliyoruz.