TARİHÇEMİZ

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde 1974 yılında tesis edilen Çukurova Kimya Endüstrisi A.Ş. 70.000 metrekarelik bir alan üzerine kuruludur. %30 oranında kapalı alana sahip Çukurova Kimya İzmir limanına yaklaşık 40 km, İzmir Havaalanına 56 km uzaklıkta olup İzmir-İstanbul karayolu üzerindedir.

1976 yılında, fenol-formaldehit ve furan reçineleriyle birlikte ilgili katalizöleri, “Fordath / İngiltere Lisansı” altında üretmeye başlayan Çukurova Kimya o yıllarda furfural, furfuril alkol ve döküm reçineleri üreten Türkiye’nin öncü ve tek tesisidir.

1989 yılında, yeni teknolojilerin gelişmesi ile birlikte döküm reçineleri piyasasında “Borden Chemical UK. Ltd”nin (şimdiki adıyla Hexion Specialty Chemicals) lisans anlaşmasını imzalayarak, esterlerle kürleşen alkali fenolik reçineleri üretmeye başlamıştır.

Araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla birlikte Firma 1991 yılında döküm sektörü için, ekzotermik ve izolasyon karakterli besleyici gömlek üretimine başlamış ve aynı yıl içerisinde alkali fenolik reçinelerde de önemli başarılar elde edilmiştir. Çukurova Kimya araştırma imkanları ile 1993 yılında endüstriyel fenolik reçinelerini geliştirmeye yönelik ilk sonuçlara ulaşmıştır.

1996 yılında Çukurova Kimya ve “Borden Chemical UK. Ltd” (Hexion Specialty Chemicals) arasında döküm reçineleri anlaşmasına, endüstriyel ve fenolik reçinelerle kalıp / maça boyaları üretimi içinde “know-how” transferi ilave edilerek sözleşme yenilenmiştir. 2006 yılında ise “Hexion Specialty Chemicals” ile sözleşme uzatılarak yola devam edilmiştir.

Günümüzde, Çukurova Kimya’nın başlıca ürünleri;

  • Döküm Reçineleri ve Katalizörler
  • Endüstriyel Fenolik Reçineler
  • Besleyici Gömlekler
  • Maça ve Kalıp Boyaları
  • Isı İzolasyon Plakaları
  • Döküm Yardımcı Malzemeleri

Çukurova Kimya aynı zamanda İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İsveç, Bulgaristan gibi Avrupa ülkeleri, Ukrayna, Rusya, Kafkas ülkeleri, İran, Pakistan, İsrail, Mısır, Etiyopya gibi ülkelere de ihracat yapmaktadır.