KALİTE BELGELERİMİZ

Çukurova Kimya End. A.Ş., modern analiz cihazları ile donatılmış Araştırma ve Geliştirme laboratuarlarında, her ürünün uygunluğunu onaylamakta ve sürekli gelişim ilkesi ile ürün portföyünü sürekli olarak zenginleştirmektedir.

Ayrıca firma 1993, yılında Üçlü Sorumluluk belgesini imzalamış, bütün faaliyetlerinde çevre, insan sağlığı, mal ve can güvenliğinin sağlanması için sürekli bir gelişme elde etmek amacıyla performansını yükseltmeyi ve Üçlü Sorumluluğun yol gösterici kurallarını uygulamayı kabul etmiştir. Çukurova Kimya End. A.Ş., 1995 yılından bu yana ISO 9001 sisteminin gereklerini yerine getirerek, izlenebilirlik, kalite kontrol, ret ürün uygulaması gibi ürün kalitesini etkileyebilecek tüm faktörler kontrol altına alınmış ve müşterisine eksiksiz ve sözleşme şartlarını karşılayan kaliteli ürünler sunmayı hedef olarak belirlemiştir.

Kuruluşumuz, çevreyi olumsuz etkileyebilecek faaliyetlerini kontrol altına almayı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri en aza indirmeyi, yürürlükteki mevcut yasa ve yönetmeliklere uymayı, hammadde, enerji ve doğal kaynakların optimum kullanımını sağlamayı, atıklarını azaltmayı, bunun için çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin devamlılığını ve sürekli gelişmesini sağlamayı, ziyaretçilerimizin ve şirketimizde faaliyet gösteren müteahhit firmaların çevre ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili şartlara uymaları için gerekli tedbirleri almayı kendisine ilke edinmiştir.

Bu kapsamda 2010 yılı sonu itibariyle ISO 14001:2004 ve OHSAS 18001 :2007 Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemlerini bünyesinde kurmuş ve devreye almıştır. 2017 yılı sonu itibariyle entegre yönetim sistemlerinin 2015 versiyonlarını da uygulamaya başlamış ve risk temelli yaklaşımı esas alan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi belgelerini almaya hak kazanmıştır. Bunların yanında OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi uygulamaları da devamlılık arz etmektedir. Bunlara ek olarak sürekli gelişmeyi esas alan kuruluşumuz 2017 yılı sonu itibariyle ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine ait başarılı uygulamalarını da tescillemiştir.