ÇEVRE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Kuruluşumuz çevreyi olumsuz etkileyebilecek faaliyetlerini kontrol altına almayı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri azaltmayı, hammadde, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmayı, ziyaretçilerimizin ve şirketimizde faaliyet gösteren yüklenici firmaların çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili şartları yerine getirmeleri için gerekli önlemleri almayı, ilgili yasa ve yönetmeliklere uymayı, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemine ait performansını sürekli iyileştirmeyi ilke edinmiştir.


Mehmet ÜZER

01.04.2017

Genel Müdür

Çukurova Kimya Endüstrisi A.Ş.